Fin Est Swe Eng
    m.viinarannasta.ee
Information Galleri Sommeljer Köp från ett annat EU-land
Varukorgen
Viinarannasta
Baltics biggest Cash&Carry store is located in Tallinn, Lootsi 6
Söking
Produktgrupper
Bästsäljare
A.Le Coq Premium 5,2% 24x33cl
Vergi Vodka 40% 10x50cl PET
Koch Vol 5 5% 24x33cl
Hartwall Original Long Drink 5,5% 24x33cl
Koch Gold Beer 4,7% 24x33cl
Behandling av personuppgifter EUR | SEK  

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgiftsansvarig för webbutiken www.viinarannasta.ee (SuperAlkos webbsida) är ALDAR EESTI OÜ (organisationsnummer 11710650) med adress F. G. Adoffi 11 Rakvere Lääne-Virumaa 44310, telefon: 6667365, e-post: info@aldar.ee.
Vi lagrar inte personuppgifter längre än det är nödvändigt p.g.a. lag eller för upprätthållande av fungerande tjänster och en effektiv kundservice.
Vilka personuppgifter vi behandlar

 • för- och efternamn, personnummer, telefonnummer och e-postadress;
 • leveransadress;
 • kontonummer;
 • varornas och tjänsternas kostnad och betalningsuppgifter (köphistorik);
 • uppgifter för kundsupport;
 • enhetstyp och operativsystem;
 • IP-adress;
 • webbläsarens typ och version;
 • besökta sidor;
 • längd på sessioner vid besök av sidan;
 • demografiska uppgifter;
 • Facebook-reaktioner (inkl "gilla") på inlägg och övrigt innehåll;
 • den registrerades offentliga information om vänner och gemensamma vänner på Facebook (som har gjorts tillgängliga för behandling);
 • den registrerades offentligt delade inlägg och övrigt delat innehåll på Facebook;
 • den registrerades kommentarer på Facebook;
 • offentlig information om den registrerade i inlägg och övrigt innehåll på Facebook.

I vilket syfte personuppgifterna behandlas
Personuppgifter används för hantering av beställningar från kunder och för leverans av varor. Hantering av beställningar förutsätter kundens samtycke till behandling av personuppgifter, utan det kan inga beställningar göras.
Köphistorik (köpdatum, varor, antal, kunduppgifter) används för översiktsrapporter om köpta varor och tjänster samt för analys av kunders prioriteringar.
Kontonummer används för återbetalningar till kunden.
Personuppgifter såsom för- och efternamn, personnummer, telefonnummer och e-postadress
behandlas i syfte att kunna lösa olika frågor i samband med köp av varor och tillhandahållande av tjänster (kundsupport).
Webbutikens kunders IP-adress eller övriga uppgifter för webbspårning behandlas för tillhandahållande av webbutikstjänster som en del av informationssamhället samt för statistik om webbanvändning.
Webbsidan använder webbkakor såväl för hantering av köpsessioner som för användarstatistik. Beställningar kan endast göras i fall ni samtycker till www.viinarannasta.ee:s webbkakor.

Rättslig grund
Behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part (Förordning 2016/679/EU art 6 1) b)).
Behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige (såsom redovisning och lösning av konsumenttvister) (Förordning 2016/679/EU ingress p 52, art 6 1) c)).

Mottagare av överförda personuppgifter
Personuppgifter överförs till webbutikens kundsupport för hantering av köp och köphistorik samt för lösning av ev. kundproblem.
För- och efternamn, personuppgifter, telefonnummer och e-postadress överförs till det fraktbolag som kunden har valt för frakttjänster. Vid val av budleverans för beställningen ingår även kundens adress i överförda personuppgifter.
Eftersom webbutiken köper in redovisningstjänster utifrån överförs personuppgifter även till tjänstetillhandahållaren i redovisningssyfte.
Personuppgifter kan även överföras till tillhandahållare av IT-tjänster om det är nödvändigt för tillförsäkrande av webbutikens funktioner eller i samband med hostingtjänster.

Säkerhet och åtkomst till uppgifterna
Personuppgifterna är åtkomliga för webbutiksanställda som får tillgång till personuppgifter för att kunna lösa olika tekniska frågor i samband med användning av webbutiken samt tillhandahålla kundsupporttjänster.
Webbutiken vidtar lämpliga fysiska, organisatoriska och IT-tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst.
Överföring av personuppgifter till webbutikens personuppgiftsbiträden (såsom tillhandahållare av frakt- och hostingtjänster) och deras behandling av personuppgifter sker i enlighet med de avtal som har ingåtts mellan webbutiken och personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är förpliktade att vidta lämpliga skyddsåtgärder vid behandling av personuppgifter.

Tillgång till och rättelse av personuppgifter
Personuppgifter görs tillgängliga för den registrerade efter dennes förfrågan till kundtjänst.

Återkallelse av samtycke
Om behandling av personuppgifter grundar sig på kundens samtycke har kunden rätt att återkalla sitt samtycke genom ett e-postmeddelande till kundtjänsten. Återkallelse av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke innan detta återkallas. Efter återkallelse av samtycke kan webbutikens tjänster inte längre användas.

Lagring
Efter avstängning av ett kundkonto i webbutiken kommer dess personuppgifter att raderas, om inte lagring av sådana uppgifter är nödvändig i redovisningssyfte eller för lösning av konsumenttvister.
Köphistorik för köp som har utförts utan kundkonto lagras i tre år.
Vid betalnings- och konsumenttvister lagras personuppgifter tills fordran har reglerats eller preskriberats (i tre år).
Personuppgifter som behövs i redovisning lagras i sju år efter kalenderårets slut.

Begränsning av behandling och radering av uppgifter
För att begränsa behandlingen av personuppgifter eller för radering av personuppgifter måste kundtjänsten kontaktas via e-post. Raderingsanmälan besvaras senast inom en månad med ett förtydligande av perioden för vilken uppgifterna ska raderas. Samma sak gäller när behandling av personuppgifter ska begränsas.

Dataportabilitet
E-postanmälan om överföring av personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig besvaras senast inom en månad. Kundtjänsten fastställer personens identitet och informerar om vilka personuppgifter som omfattas av dataportabilitet.

Direkt marknadsföring
E-postadressen och telefonnummer används för direkt marknadsföring om kunden har gett samtycke till det. Om kunden inte längre vill få sådana marknadsföringsmeddelanden måste kundtjänsten kontaktas.
Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring (profilering) har kunden rätt att genom ett e-postmeddelande till kundtjänsten när som helst invända mot behandling av hans/hennes personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

Särskilda bestämmelser för SuperAlkos Facebooksidor
ALDAR EESTI OÜ och Facebook Ireland Ltd. (org. nr. 462932, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) är gemensamt personuppgiftsansvariga avseende uppgifter som lämnas via webbsidor:

https://www.facebook.com/SuperAlkoHaapsalu/
https://www.facebook.com/SuperAlkoTartuRyytli/
https://www.facebook.com/superalkoanne/
https://www.facebook.com/SuperAlkoNomme/
https://www.facebook.com/KuressaareSuperAlko/
https://www.facebook.com/ViljandiSuperAlko/
https://www.facebook.com/superalkoestonia/
https://www.facebook.com/SuperAlko-1027587037334180/
https://www.facebook.com/superalko.viinarannasta

(SuperAlkos Facebook-sidor) enligt art. 26 i Förordning 2016/679/EU.
ALDAR EESTI OÜ behandlar de personuppgifter som har gjorts tillgängliga genom att dela eller gilla information på SuperAlkos Facebook-sidor.
För övrigt behandlas de uppgifter som ALDAR EESTI OÜ hämtar genom SuperAlkos Facebook-sidor av Facebook Ireland Ltd. Facebook Ireland Ltd. informerar inte ALDAR EESTI OÜ om de inhämtade uppgifterna eller deras användning. ALDAR EESTI OÜ känner inte till syftet eller omfattningen för Facebooks inhämtning av uppgifter. För att se Facebook Ireland Ltd. integritetspolicy besök deras hemsida på adress https://www.facebook.com/about/privacy/.
Facebook Ireland Ltd:s dataskyddsombud kan kontaktas via följande länk: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. Facebook Ireland Ltd:s lokala tillsynsmyndighet som ska kontaktas vid klagomål om Facebook Ireland Ltd:s verksamhet är Data Protection Commission, adress 21 Fitzwilliam Square, Dublin 2, D02 RD28, Irland, webbadress www.dataprotection.ie, e-post: info dataprotection.ie.

Tvistlösning
Ev. tvistlösning i samband med behandling av personuppgifter sker genom kundtjänst på adress andmekaitse@aldar.ee. Tillsynsmyndigheten är estniska Dataskyddsinspektionen (info@aki.ee), som också kan kontaktas vid klagomål.

Pris totalt
Pris totalt   0,00.- 
Karta
SuPerAlko Viinarannasta
SuperAlko.eu
SuperAlko.eu
CityAlko
CityAlko
Sadamaturg
Sadamaturg
Kochi Aidad
KOCHI AIDAD- panimoravintola, kahvihuone, live-musiikki, Superalko, kauneushoitola, kauppakeskus Kochi Aidad
Kochi Iluait
Edulliset kauneushoitolanpalvelut! Kochi Iluait
Sommelier's Recommendation
Sommelier's Recommendation
Tillbaka Tillbaka Upp Upp
SuPerAlko Viinarannasta, Lootsi 6, Tallinn Tel+372 55560021 E-mail info@viinarannasta.ee © 2004-2023 Aldar Eesti OÜ