Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist. 
Fin Est Swe Eng
    m.viinarannasta.ee
Info Panditaara Galerii Sommeljee Ost teisest EU riigist
Ostukorv
Viinarannasta
Baltimaade suurim kauplus-ladu asub aadressil Lootsi 6 Tallinnas.
Otsi toodet
Tootekataloog
Enimmüüdud tooted
A.Le Coq Premium 5,2% 24x33cl
Vergi Vodka 40% 10x50cl PET
Koch Vol 5 5% 24x33cl
Hartwall Original Long Drink 5,5% 24x33cl
Koch Gold Beer 4,7% 24x33cl
Isikuandmete töötlemine EUR | SEK  

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Veebipoe www.viinarannasta.ee (SuperAlko kodulehekülg) isikuandmete vastutav töötleja on ALDAR EESTI OÜ (registrikood 11710650) asukohaga F. G. Adoffi tn 11 Rakvere Lääne-Virumaa 44310, telefon: 6667365, e-post: info@aldar.ee.
Me ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on seadusest tulenevalt kohustuslik või vajalik teenuse ning tõhusa klienditeeninduse tagamiseks.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed;
 • seadme tüüp ja operatsioonisüsteem;
 • IP-aadress;
 • veebilehitseja tüüp ja versioon;
 • külastatud lehed;
 • kodulehe külastamise sessiooni pikkus;
 • demograafiline teave;
 • facebookis märgitud reageerimisi (sh "meeldib") postitustele ja muule sisule;
 • facebookis märgitud andmesubjekti sõprade ja ühiste sõprade andmed (mille töötlemine on tehtud võimalikuks);
 • facebookis andmesubjekti postituste ja muu sisu jagamisi;
 • facebookis andmesubjekti kommentaare;
 • facebookis andmesubjekti märkimisi postitustes ja muus sisus.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks või üleandmiseks. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks on vajalik tellimuste haldamiseks ja ilma selleta tellimusi esitada ei saa.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu ees- ja perekonnanimi, isikukood , telefoninumber ja e-posti aadress;
töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
Veebileht kasutab küpsiseid nii ostusessiooni korraldamiseks kui ka kasutamisstatistika kogumiseks. Tellimuse teostamine on võimalik ainult siis, kui lubate www.viinarannasta.ee küpsiseid.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil (Määruse nr 2016/679/EL art 6 1) b)).
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine) (Määruse nr 2016/679/EL preambula p 52, art 6 1) c)).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Kuna veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda saates päringu klienditoele.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. Nõusoleku tagasivõtmisel ei saa e-poodi enam kasutada.

Säilitamine
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. 
Ost, mis on sooritatud ilma kliendikontota, säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat alates kalendriaasta lõpust.

Andmete kasutamise piiramine ja kustutamine
Isikuandmete kasutamise piiramiseks või kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Sama rakendub ka isikuandmete kasutamise piiramise korral.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi enam saada otseturustusteateid, siis tuleb võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Erisätted SuperAlko facebooki lehtede osas
ALDAR EESTI OÜ ja Facebook Ireland Ltd. (registrikood 462932, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa) on veebilehtede

https://www.facebook.com/SuperAlkoHaapsalu/
https://www.facebook.com/SuperAlkoTartuRyytli/
https://www.facebook.com/superalkoanne/
https://www.facebook.com/SuperAlkoNomme/
https://www.facebook.com/KuressaareSuperAlko/
https://www.facebook.com/ViljandiSuperAlko/
https://www.facebook.com/superalkoestonia/
https://www.facebook.com/SuperAlko-1027587037334180/
https://www.facebook.com/superalko.viinarannasta

(SuperAlko Facebooki lehed) kaudu esitatud andmete kaasvastutavad töötlejad Määruse nr 2016/679/EL art. 26 mõttes.
ALDAR EESTI OÜ töötleb SuperAlko Facebooki lehtedel jagamisi ja meeldimisi teinud isikute ning jagamisi ja meeldimisi saanud isikute nende poolt kättesaadavaks tehtud isikuandmeid.
Muus osas töötleb ALDAR EESTI OÜ SuperAlko Facebooki lehtede kaudu kogutavaid andmeid Facebook Ireland Ltd. Facebook Ireland Ltd. ei teavita ALDAR EESTI OÜ'd kogutud andmetest ega nende kasutamise viisist. ALDAR EESTI OÜ ei ole teadlik Facebooki poolt kogutud teabe eesmärgist ega ulatusest. Facebook Ireland Ltd. privaatsustingimustega tutvumiseks külastage lehekülge aadressil https://www.facebook.com/about/privacy/.
Facebook Ireland Ltd andmekaitseametnikuga saab võtta ühendust järgmise lingi kaudu: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. Facebook Ireland Ltd asukohajärgne järelevalveorgan on Data Protection Commission, aadress 21 Fitzwilliam Square, Dublin 2, D02 RD28, Iirimaa, koduleht www.dataprotection.ie, e-post: info dataprotection.ie, kellele Teil on õigus esitada kaebus Facebook Ireland Ltd. tegevuse kohta.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel andmekaitse@aldar.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon
(info@aki.ee), kellele on samuti võimalus esitada kaebus.

Ostukorvi summa
Ostukorvi summa   0,00.- 
Kaart
SuPerAlko Viinarannasta
SuperAlko.eu
SuperAlko.eu
CityAlko
CityAlko
Sadamaturg
Sadamaturg
Kochi Aidad
KOCHI AIDAD- panimoravintola, kahvihuone, live-musiikki, Superalko, kauneushoitola, kauppakeskus Kochi Aidad
Kochi Iluait
Edulliset kauneushoitolanpalvelut! Kochi Iluait
Sommeljee soovitab
Sommeljee soovitab
Tagasi Tagasi Üles Üles
SuPerAlko Viinarannasta, Lootsi 6, Tallinn Tel+372 55560021 E-mail info@viinarannasta.ee © 2004-2023 Aldar Eesti OÜ